Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Սողունների կարգերը 3Մ.
2. Սողունների ձվի կառուցվածքը և գործառույթները 5Մ.
3. Սողունների դասի ներկայացուցիչները 5Մ.
4. Սողունների հիմնական տեսակները 1Մ.