Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Սողունների օրգանները 2Մ.
2. Սոունների ներքին կառուցվածքը 5Մ.
3. Սողունների տեսակային հատկանիշները 1Մ.
4. Սողունի արտաքին կառուցվածքը 5Մ.