Համապատասխանեցրու՛ առաջին և երկրորդ սյունակների հասկացությունները՝ նշելով համապատասխան տառը:
 
\(I\)
 Տառ
\(II\)
1. Ոտքեր
դ. դաստակ
2. Թևեր
զ. կոնք
3. Գոտիներ
ե. կրնկաթաթ
 
193.jpg
Աղբյուրները
https://i.mycdn.me/image?id=852293153646&t=41&plc=WEB&tkn=*OZnYrwNIwO769A0sW-x-Ll1d4do