mars.jpg
 
Որոշել ճիշտ պատասխանները:
 
Բարդ օրգանական միացությունները  ավելի պարզ միացությունների և դառնում են լուծելի ու մատչելի  համար:
 
Մարսողական համակարգի բաժիններից է