1. Ակնարկ մարդու օրգանիզմի մասին: Կենսագործունեության գործընթացների կարգավորում: Զգայարաններ

  1. Մարդու օրգանները: Օրգանների համակարգերը: Կենսագործունեության գործընթացների կարգավորումը

  2. Գեղձեր

 2. Նյարդային համակարգի նշանակությունը: Կառուցվածքը` կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգ

  1. Մարդու նյարդային համակարգ

  2. Վերլուծիչներ

 3. Հենաշարժիչ համակարգ

  1. Մարդու կմախք։ Մարդու մկաններ

 4. Օրգանիզմի ներքին միջավայրը: Սիրտ-անոթային համակարգ

  1. Արյան շրջանառություն։ Սիրտ

  2. Արյան և ավշաշրջանառության համակարգ: Նրա դերը օրգանիզմում

 5. Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները

  1. Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները

 6. Մարսողություն: Վիտամիններ

  1. Մարսողության համակարգի օրգաններ և ուղիներ

  2. Վիտամիններ

 7. Արտազատություն

  1. Արտազատության նշանակությունը: Արտազատության օրգաններ և նրանց աշխատանքը

 8. Ծածկույթային օրգաններ: Ջերմակարգավորում

  1. Մաշկի նշանակությունը: Մաշկի կառուցվածքը և գործառույթները

 9. Վերարտադրողական համակարգ

  1. Վերարտադրողական համակարգ և բարձրագույն նյարդային գործունեություն