Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երիկամի կառուցվածքը

Բարդություն հեշտ

2
2. Արտազատության օրգաններ

Բարդություն հեշտ

2
3. Նեֆրոնի կառուցվածքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Արտազատության նշանակությունը

Բարդություն միջին

4
5. Արտազատական համակարգ

Բարդություն միջին

3
6. Երկրորդային մեզ և միզագոյացում

Բարդություն միջին

3
7. Մեկնաբանել նկարը

Բարդություն բարդ

5
8. Գտնել համապատասխանությունները

Բարդություն բարդ

6
9. Պնդումներ արտազատության վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Երիկամի կառուցվածքը

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար