Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Երիկամի կառուցվածքը 2Մ.
2. Նեֆրոնի կառուցվածքը 2Մ.
3. Մեկնաբանել նկարը 5Մ.