Urinary_system_00000.gif
 
Նշե՛ք երիկամի կառուցվածքային բաղադրամասերի և դրանց բնորոշ հատկությունների համապատասխանությունը:
 
Ճիշտ պատասխաններին համապատասխանող տառերը (մեծատառերով) տեղադրե՛ք աղյուսակի համապատասխան վանդակներում:
 
Ա. Այն կազմված է երկու շերտից, որից սկսվում է գալարուն խողովակը:
 
Գ. Նրան պատկանում են երիկամները, միզածորանները, միզապարկը, միզուկը:
 
Բ. Այն կազմված է բրգերից:
 
Պատիճ
Միզային համակարգ
Միջուկային շերտ