Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գլխուղեղի բաժինները

Բարդություն հեշտ

1
2. Սիմպաթիկ բաժնի ազդակների դերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ոչ պայմանկան կամ անպայման ռեֆլեքսներ

Բարդություն հեշտ

1
4. Նյարդային համակարգի կառուցվածք

Բարդություն միջին

4
5. Ողնուղեղի ռեֆլեքսները

Բարդություն միջին

3.8
6. Ռեֆլեքսային աղեղի կազմը, պարզ և բարդ ռեֆլեքսներ

Բարդություն միջին

4
7. Գտնել համապատասխանությունը

Բարդություն միջին

3
8. Գլխուղեղի գոտիների համապապատասխանությունը

Բարդություն միջին

3
9. Գլխուղեղում գտնվող կենտրոնները

Բարդություն բարդ

5
10. Կամուրջ, միջին և միջանկյալ ուղեղներ

Բարդություն բարդ

6
11. Երկարավուն ուղեղ

Բարդություն բարդ

5.5
12. Մեծ կիսագնդեր

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար