Ընտրել ճիշտ պատասխանները:
 
Նյարդերը, որոնք պարունակում են զգայական և շարժողական նայրդաթելեր կոչվում են՝ 
 
Որտե՞ղ են գտնվում շարժողական նեյրոնների մարմինները :