Ընտրել, թե ռեֆլեքսային աղեղի բաժինները ո՞ր թվերի տակ են տեղադրված 
 
img40.jpg
 
Մաշկի ընկալիչ - 
 
Զգայական նեյրոն -
 
Շարժողական նեյրոն -
 
Գործող մկան -
 
Ո՞ր ռեֆլեքսն է ողնուղեղային