Նշել ճիշտ պատասխանները:
 
Ռեֆլեքսային աղեղի ո՞ր բաղադրիչ մասերն են կազմված նյարդային բջիջների մարմիններից, որոնք հաղորդում են գրգիռը ռեֆլեքսային աղեղի հաջորդ բաժին։
 
Պատասխան՝
 
Վեգետատիվ ֆունկցիաներն իրականացնող ռեֆլեքսը  ռեֆլեքս է: