Ընտրել ճիշտ պատասխանները:
 
Ուղեղաբունը կազմում են՝ , , միջին ուղեղը և միջանկյալ ուղեղը:
 
Երկարավուն ուղեղում են գտնվում  կարգավորող կենտրոնները:
 
Երկարավուն ուղեղի հետ է կապված  ռեֆլեքսը: