Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Զգայարաններ

Բարդություն հեշտ

1
2. Կարճատեսություն և հեռատեսություն

Բարդություն հեշտ

2
3. Արտաքին ականջ

Բարդություն հեշտ

1
4. Ականջի կառուցվածքը

Բարդություն միջին

4
5. Հավասարակշռության և շոշափելիքի վերլուծիչներ

Բարդություն միջին

3
6. Համի և հոտառության ընկալիչներ

Բարդություն միջին

3
7. Վերլուծիչներ և Գրգռիչներ

Բարդություն միջին

4
8. Տեսողական վերլուծիչ

Բարդություն բարդ

6
9. Ծայրամասային, հաղորդող և վերլուծիչ բաժիններ

Բարդություն բարդ

6
10. Լսողական վերլուծիչի (ականջի) աշխատանքը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար