Որոշել ճիշտ պատասխանները:
 
Ըստ գրգռիչների բնույթի ընկալիչները լինում են ՝
 
 
Ո՞րն է նշվածներից վերլուծիչի բաժնի բաղկացուցիչ մաս՝