Ուշադիր դիտեք նկարն ու պատասխանեք 
  
Ո՞ր թվով է նշված վերին կոպը 
 
 
 
 achq1.jpg
 
 Գտեք ճիշտ պատասխանները:
 
 Աչքի օժանդակ հարմարանքներից է՝ 
 
 
 
Ակնագնդի կառուցվածքային բաղադրիչ է՝