0eba9780c7ba620609193c0b1fe31be5.jpg
 
Նշել ճիշտ պատասխանները:
 
Կարճատեսության դեպքում ճառագայթների հատման կետը ընկնում է.
 
 
Հեռատեսության ժամանակ ճառագայթների հատման կետն ընկնում է.