Ուսումնասիրեք նկարն ու գտեք, թե ականջի ո՞ր մասն է նշված \(3\) թվով.
 
1.jpg