Գտնել ճիշտ պատասխանները:
 
Թմբկաթաղանթի տատանումներն առաջացնում են խխունջի ներսում գտնվող հեղուկի շարժումներ, որոնք  հիմային  թելիկներին: