Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ձգայարաններ և վերլուծիչներ Մարդու զգայարանները
2. Տեսողական վերլուծիչ Աչքի կառուցվածքը
3. Լսողական վերլուծիչ Լսողական օրգանի կառուցվածքը
4. Հավասարակշռության, մաշկամկանային, համի և հոտառության զգայարաններ Հավասարակշռության զգայություն

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Զգայարաններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գտնել մարդու ո՞ր զգայարաններն են նշված
2. Կարճատեսություն և հեռատեսություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարճատեսություն
3. Արտաքին ականջ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Արտաքին ականջ
4. Ականջի կառուցվածքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ականջի կառուցվածքը
5. Հավասարակշռության և շոշափելիքի վերլուծիչներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հավասարակշռության օրգանի կառուցվածքը
6. Համի և հոտառության ընկալիչներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Համի և հոտի զգայարան
7. Վերլուծիչներ և Գրգռիչներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վերլուծիչներ և ընկալիչներ
8. Տեսողական վերլուծիչ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Տեսողական վերլուծիչի կառուցվածքը
9. Ծայրամասային, հաղորդող և վերլուծիչ բաժիններ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Ընտրել ճիշտ պատասխանները
10. Լսողական վերլուծիչի (ականջի) աշխատանքը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Ընտրել ճիշտ պատասխանները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զգայարաններ և վերլուծիչներ» թեմայից 00:20:00 միջին 8Մ. Զգայարաններ և վերլուծիչներ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային առաջադրանք «Զգայարաններ և վերլուծիչներ» թեմայից 00:25:00 միջին 16Մ. Զգայարաններ և վերլուծիչներ
2. Ստուգողական աշխատանք «Զգայարաններ և վերլուծիչներ» թեմայից 00:30:00 միջին 23Մ. Զգայարաններ և վերլուծիչներ