Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արյան շրջանառություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Սրտի բաղադրիչները

Բարդություն հեշտ

1
3. Անոթազարկ

Բարդություն հեշտ

1
4. Արյունատար համակարգ

Բարդություն հեշտ

1
5. Մեծ և փոքր շրջաններ

Բարդություն միջին

4
6. Սրտի կառուցվածքը

Բարդություն միջին

4
7. Արյան շրջանառության մեծ և փոքր շրջաններ

Բարդություն միջին

4
8. Սրտի կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5
9. Արյունատար անոթների կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5
10. Արյան շրջանառություն

Բարդություն բարդ

6
11. Խնդիր սրտի վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Ստուգեք Ձեր գիտելիքները

Բարդություն միջին

15

Նյութեր ուսուցչի համար