eFfjHGe.gif
 
Գտեք սրտի մասերի ու անոթների համապատասխանությունը արյան մեծ և փոքր շրջաններին և ճիշտ պատասխանին համապատասխանող թվերն աճման կարգով տեղադրեք աղյուսակում:
 
\(1.\) Ձախ փորոք
 
\(2.\) Թոքային երակներ
 
\(3.\) Աջ փորոք
 
\(4.\) Թոքային մազանոթներ
 
\(5.\) Թոքային զարկերակներ
 
\(6.\) Վերին սիներակ
 
\(7.\) Աորտա
 
\(8.\) Ստորին սիներակ
 
Մեծ շրջան 
Փոքր շրջան