3878ecf9a4384bf24237af038435486f.gif
 
Ընտրեք հարցի ճիշտ տարբերակները և նշեք համապատասխան թվերը պատասխանների վանդակում (ըստ հաջորդականության, առանց ստորակետերի և բացատների (օր. 156):
 
Գտեք արյան շրջանառության վերաբերյալ պնդումներից ճիշտ պատասխանները և գրեք ըստ թվերի աճման կարգի.
 
\(1.\) Փեղկավոր փականները գտնվում են նախասրտերի և փորոքների միջև
 
\(2.\) Սիրտը գտնվում է շարակցահյուսվածքային թաղանթի՝ սրտապարկի մեջ
 
\(3.\) Աջ նախասրտի և փորոքի միջև գտնվում է երկփեղկ փական
 
\(4.\) Փորոքների մկանային պատը նախասրտերի համեմատ զգալիորեն հաստ է
 
\(5.\) Սրտի աջ և ձախ կեսերը իրար հետ հաղորդակցվում են:
 
Պատասխան՝