3878ecf9a4384bf24237af038435486f.gif
 
Նշել ճիշտ պատասխանները:
 
Արյունատար համակարգի ամենախոշոր զարկերակն  է,
 
որը, սկիզբ առնելով սրտի , անընդհատ ճյուղավորվելով,
 
վեր է ածվում ավելի փոքր , ի վերջո՝ :

Այն անոթները, որոնցով արյունը տեղափոխվում է սիրտ, կոչվում են՝