Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Օրգան համակարգեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Օրգան համակարգերի գործառույթները

Բարդություն հեշտ

1
3. Որոշել օրգանները

Բարդություն հեշտ

2
4. Մարդու հյուսվածքների տեսակները

Բարդություն միջին

4
5. Օրգան համակարգեր

Բարդություն միջին

3
6. Օրգան համակարգեր

Բարդություն միջին

3
7. Հյուսվածքներ

Բարդություն բարդ

5
8. Մարդու հյուսվածքները

Բարդություն բարդ

6
9. Լրացնել աղյուսակը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար