Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Օրգան համակարգեր 1Մ.
2. Օրգան համակարգերի գործառույթները 1Մ.
3. Օրգան համակարգեր 3Մ.
4. Հյուսվածքներ 5Մ.