Ուսումնասիրեք նկարն ու պարզեք:
         
111.png
 
Ո՞ր հյուսվածքն է \(4\) թվի տակ:
 
 
Ո՞ր օրգաններն են պատկանում այդ հյուսվածքին.