Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Մարդն ունի  հիմնական հյուսվածք:
 
Նշվածներից ո՞րն է էպիթելային հյուսվածքի տարատեսակ:
 
Պատասխան՝