Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արական սեռական համակարգ

Բարդություն հեշտ

1
2. Իգական սեռական համակարգ

Բարդություն հեշտ

2
3. Սեռավարակներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Ներարգանդային զարգացում

Բարդություն միջին

3
5. Սեռական հասունացում

Բարդություն միջին

4
6. Երեխայի աճն ու զարգացումը

Բարդություն միջին

4
7. Բեղմնավորում և ծերության շրջան

Բարդություն բարդ

5
8. Արական և իգական սեռական համակարգեր

Բարդություն բարդ

6
9. Պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար