shutterstock_376582738.jpg
 
Նշե՛լ ճիշտ պատասխանները:
 
Սպերմատոզոիդներից մեկը, որն ավելիէ թափանցում է և տեղի է ունենում բեղմնավորում:
 
Պտղի զարգացման և հետծննդյան շրջանի աճի վրա զգալի բացասական ազդեցություն են թողնում