Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Գտե՛ք ճիշտ պնդումները
 
Պատասխաններին համապատասխանող տառերը առանց ստորակետների և բացատների տեղադրեք պատասխանի վանդակում, (օրինակ՝ ԱԲԴԵ)
 
Ա. Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեությունն իրականանում է մեծ կիսագնդերի կեղևի մասնակցությամբ:
 
Բ. Պայմանական ռեֆլեքսները ձեռքբերովի են:
 
Գ. Պայմանական ռեֆլեքս մշակելիս անհրաժեշտ չէ անտարբեր գրգռիչ:
 
Դ. Պայմանական ռեֆլեքսները ժառանգվում են ծնողներից:
 
Ե. Ոչ պայմանական ռեֆլեքսները պահպանվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում:
 
Պատասխան՝