Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Արական սեռական համակարգ 1Մ.
2. Երեխայի աճն ու զարգացումը 4Մ.
3. Բեղմնավորում և ծերության շրջան 5Մ.
4. Ներարգանդային զարգացում 3Մ.