Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շնչառական համակարգի օրգաններ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ձայնախորշ

Բարդություն հեշտ

1
3. Քթի խոռոչ

Բարդություն հեշտ

1
4. Շնչառության նշանակությունը

Բարդություն միջին

4
5. Կոկորդ: Շնչափող

Բարդություն միջին

4
6. Բրոնխներ: Թոքեր

Բարդություն միջին

3
7. Ներշնչվող և արտաշնչվող օդի բաղադրությունը: Գազափոխանակությունը թոքերում

Բարդություն բարդ

6
8. Շնչառական շարժումներ

Բարդություն բարդ

5
9. Արտաշնչում: Թոքերի կենսական տարողություն

Բարդություն բարդ

6
10. Շնչառական օրգանների հերթականությունը

Բարդություն բարդ

6
11. Խնդիր շնչառության վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Շնչառական համակարգի օրգաններ

Բարդություն միջին

21

Ուսումնական ձեռնարկներ