Imagen-animada-Pulmones-04.gif
 
Որոշել ճիշտ պատասխանները:
 
Սովորաբար հանգիստ պայմաններում \(1\) րոպեում շնչառական շարժումների քանակը կազմում է  :
 
\(500\) սմ³ օդից որքա՞նն է հասնում թոքեր.