1. Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները