Imagen-animada-Pulmones-03.gif
 
Ուշադիր ընթերցե՛ք նախադասությունները և լրացրեք բաց թողնված բառը (բառերը):
  
Արտաշնչվող օդում թթվածինը կազմում է \(16\)% ածխածնի երկօքսիդի խտությունն աճում է մինչև  %: Ավելանում է նաև ջրային գոլորշիների քանակը: 
 
Ընտրել ճիշտ պատասխանները:
 
Ներշնչվող օդի բաղադրությունը կազմում է՝