1.3.1_lower_airway_diagram.gif
 
Ընթերցե՛ք նախադասությունը և տեղադրեք բաց թողնված բառը:
 
Թոքերը սեղմվում են, օդը շնչառական ուղիներով մղվում է դուրս և տեղի է ունենում :
 
Ամենախոր արտաշնչումից հետո թոքերում պահպանվում է մոտ`