Որոշել ճիշտ պատասխանը:
 
Շնչառական համակարգի ո՞ր օրգանն է պատկերված նկարում՝
 
img-KPMZAD.png
 
Պատասխան՝