Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

21Մ.
1. Շնչառական համակարգի օրգաններ 1Մ.
2. Շնչառության նշանակությունը 4Մ.
3. Կոկորդ: Շնչափող 4Մ.
4. Արտաշնչում: Թոքերի կենսական տարողություն 6Մ.
5. Ներշնչվող և արտաշնչվող օդի բաղադրությունը: Գազափոխանակությունը թոքերում 6Մ.