Ուշադիր ընթերցեք խնդրի պայմանները և ստացե՛ք ճիշտ պատասխանը:
 
Հաշվել մարդու ներշնչած օդի շնչառական ծավալը (լիտրերով), եթե առողջ մարդը \(16\) ժամ արթուն և հարաբերական հանգստի վիճակում է, իսկ \(8\) ժամ՝ քնած:
 
Պատասխանում գրել միայն ստացված թիվը՝ :