Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Վերին վերջույթ

Բարդություն հեշտ

1
2. Առաջին օգնություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Ստորին վերջույթի կմախք

Բարդություն հեշտ

1
4. Գլխի և իրանի մկաններ

Բարդություն հեշտ

2
5. Ողնաշարի բաժինները

Բարդություն միջին

4
6. Իրանի կմախք

Բարդություն միջին

3
7. Գլխի կմախք և ոսկրերի միացման տեսակները

Բարդություն միջին

2
8. Վերին վերջույթների կմախք

Բարդություն միջին

4
9. Հարթ և կմախքային մկաններ

Բարդություն միջին

3
10. Կրծքավանդակի կառուցվածքը

Բարդություն միջին

3
11. Հենաշարժիչ համակարգ, բաղադրամասերը և գործառույթները

Բարդություն բարդ

5
12. Մկաններ

Բարդություն բարդ

5
13. Լրացնել աղյուսակը

Բարդություն միջին

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար