Որոշել ճիշտ պատասխանը:
 
սեղանաձը.png
 
Ի՞նչ մկան է պատկերված նկարում՝