Ուսումնասիրեք նկարն ու լրացրեք աղյուսակը
 
11.jpg
 
 
Ոսկրի համարը
նկարում
 
  Ոսկրի անվանումը
Կմախքի ո՞ր
բաժնին է
պատկանում
1
10
8