Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Առաջին օգնություն 1Մ.
2. Ողնաշարի բաժինները 4Մ.
3. Գլխի և իրանի մկաններ 2Մ.
4. Վերին վերջույթ 1Մ.