Ընտրել ճիշտ պատասխանը:
  
Մարդու հենաշարժիչ համակարգը կազմված է մկաններից և :
 
Հյուսվածքների ո՞ր տեսակին է պատկանում ոսկրային հյուսվածքը`