Գտնել ճիշտ պատասխանները:
 
Քանի՞ ող է պարունակում սրբանային հատվածը:
 
Պատասխան՝
  
Ողնաշարն ունի`