anatomical-correct-male-skeleton-18095929.jpg
 
Ընտրեք ողնաշարի հատվածների հաջորդականությունը մարդու կմախքում:
 
Պատասխաններին համապատասխանող տառերը տեղադրեք աղյուսակում:
 
Դասավորեք ըստ հաջորդականության սկսած պոչուկային բաժնից:
 
Ա.Պարանոցային
Բ. Գոտկային
Գ. Սրբանային
Դ.Կրծքային
Ե. Պոչուկային