pishevaritelnaya-systema.jpg
 
Ավելացնել ճիշտ պատասխանը:
 
Մարսողական գեղձերն են թքագեղձերը,  ենթաստամոքսային գեղձը, նաև ստամոքսի ու աղիների լորձաթաղանթում գտնվող հսկայական քանակությամբ մանր գեղձերը:
 
Մարսողական գեղձ չէ