Ընտրել ճիշտ պատասխանները:
 
Նշվածներից ո՞րը մարսողական հյութ չէ.
Յուրո՞վի է արդյոք ֆերմենտների ազդեցությունը.  (պատասխանել այո կամ ոչ):