Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ատամների նշանակությունը և կառուցվածքը 1Մ.
2. Մարսողական հյութեր և ֆերմենտներ 3Մ.
3. Մարսողական օրգաններ 2Մ.
4. Մարսողական համակարգի բաժինները 6Մ.